Sas Bio Efekt 36kW Prawy

22,467,45

Opis

Sas Bio Efekt 36kW Prawy

KOCIOŁ 5 KLASY SAS BIO EFEKT Z CZOPUCHEM DO GÓRY 36KW PRAWY klasa 5 (najwyższa) wg normy PN-EN 303-5:2012, certyfikat EcoDesign badanie przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, potwierdzone Świadectwem z badań Nr OS/452/CUE/17; możliwość udziału w programach dofinansowania zakupu kotła; wysoka sprawność 89,4 ÷ 91,2% oraz efektywność procesu spalania; niewielkie wymiary umożliwiają montaż i eksploatację w małej kotłowni dostępny w wersji z czopuchem do tyłu lub z czopuchem do góry największy na rynku typoszereg mocy (14kW, 17kW, 23kW, 29kW, 36kW, 42kW, 46kW) pozwala optymalnie dobrać kocioł dla potrzeb danej instalacji wymiennik ciepła z poziomym układem kaset; zastosowano jako element konstrukcyjny wymiennika – rury stalowe, których zadaniem jest bezpośredni odbiór ciepła z paleniska automatycznego w celu uzyskania wysokiej sprawności urządzenia. (UWAGA!!! użytkowanie kotła niezgodnie z przeznaczeniem, spalanie odpadów lub przystosowanie kotła do pełnienia innej funkcji niż przewidziana przez producenta powoduje utratę gwarancji na urządzenie); elementy ceramiczne i turbulatory spalin – ograniczają emisję pyłów oraz zwiększają sprawność kotła izolacja otworów rewizyjnych i nowatorska konstrukcja drzwiczek ograniczająca straty ciepła (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP) ochrona komory paleniskowej – panele ceramiczne na ścianie bocznej kotła; niska emisja szkodliwych substancji, zwłaszcza pyłów, bez stosowanie elektrofiltrów; precyzyjne dawkowanie powietrza znacznie obniżyło temperaturę spalin, co pozwoliło znaczenie zmniejszyć starty kominowe; elementy kotła wykonane ze stali nierdzewnej; sprawdzona konstrukcja – palnik peletowy SAS MULTI FLAME, objęty Prawem Ochronnym Nr 67681 nadanym przez Urząd Patentowy RP: spalanie biomasy w postaci sprasowanego granulatu drzewnego – pelety; mechaniczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa (dwa ślimaki transportowe rozdzielone kanałem przesypowym); automatyczny ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe;(czujnik kontroli położenia ruszt – hallotron) automatyczne rozpalanie paliwa: grzałka (możliowość pracy w trybie rozpalanie/wygaszanie) elementy paleniska wykonane ze stali nierdzewnej czujnik temperatury podajnika zasobnik opału o dużej pojemności, czujnik otwarcia klapy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB

SAS: Kotły

qplus, duże zużycie prądu w domu przyczyny, spółdzielnia energetyka, ferma czy farma, hyundai opinie, ile powinien wystawać okap dachu, autoryzacji, ceny on, twoje połączenie z tą witryną nie jest prywatne, kafar do fotowoltaiki, bakterie właściwe, dawka śmiertelna soli, sterowanie pogodowe, lumel cennik, magazynowanie ciepła, dom przy słonecznej

yyyyy