Stworzeni by panować – Curry Blake

Źródło: JGLM Polska