Miejcie wiarę w Boga! – Curry Blake

Źródło: JGLM Polska