Joseph Prince

Poniżej znajdują się nauczania Josepha Prince’a w języku polskim.

Do oglądania:

Jesteś nieodwołalnie w miejscu Bożej przychylności
Zbawiciel większy od naszych grzechów
Złam z Chrystusem wszelki zły nawyk

 
Obietnice uzdrowienia:

Bóg chce, abyś był zdrowy (21 obietnic)
Jezus jest twoim uzdrowicielem (15 obietnic)
Przyjmij swoje uzdrowienie (19 obietnic)
Ujrzyj Jego łaskę i bądź uzdrowiony (14 obietnic)
Odpocznij w skończonym dziele Jezusa (16 obietnic)

 
Rozmyślaj nad Słowem:

Zacznij swój dzień z Jezusem
Przemiana i zwycięstwo przez oglądanie Jezusa
Rozmyślaj o Jezusie, aby ci się dobrze powodziło
Tak bardzo Bóg cię kocha
Znaj swojego naczelnego dowódcę
Twoją rolą jest wierzyć
Przenieś swoje góry
Jeśli możesz wierzyć

Istotność prawidłowego wierzenia
Serce Jezusa objawione
Zbliż się do Jezusa
Nadawaj osobisty charakter Bożej przychylności w twoim życiu
Nabywaj Bożej mądrości
Całkowite zwycięstwo przez miłość Chrystusa
Zwycięstwo w każdym wyzwaniu
Klucz do kochania Jezusa

Bóg używa pokornych
Wyścigu nie wygrywa najszybszy
Pracuj bez przekleństwa stresu
Rozmyślaj o Jego miłości
Kapłaństwo błogosławieństw
Wywyższaj Boga
Błogosławieństwa dla Bożego umiłowanego
Głos Pocieszyciela

Bóg tak bardzo cię kocha
Kwestia ducha
Patrz na Jezusa i żyj!
Nie poświęcaj słuchania dla własnych wysiłków
Strzeż, co wchodzi do twojego serca
Całkowicie zaufaj Jezusowi
Żadnych „ale” w Dobrej Nowinie
Umacniaj się w czasie pokoju

 
Rozważania:

Powód zmartwychwstania
Masz zwycięstwo!
Boża miłość sprawia, że jesteś silny
Wyznawanie twojej sprawiedliwości podoba się Bogu
Jak zostać wypełnionym całkowicie pełnią Bożą
Jaki Ojciec, taki syn
Zobacz cuda, gdy dziękujesz
Oczekuj, że dobre rzeczy będą ci się przytrafiały

To czego jesteś świadomy, zamanifestuje się
Użyj Słowa Bożego
Bądź pełen świadomości Boga
Bitwa należy do Pana
Bóg jest ci przychylny, bo cię kocha
Patrz na Słowo, nie na naturalne fakty
Bóg na pewno pokaże ci Swoją dobroć
Życie pod Nowym Przymierzem

Narodzony na nowo, aby mieć władzę
Którym sprawiedliwym człowiekiem chcesz być?
Kim dla ciebie jest Jezus?
Świeża łaska każdego dnia
Światłość świata ujawnia twoją doskonałość
Nic nie jest źle z Bogiem, Jego Słowem i z tobą
Twój problem musi pokłonić się przed imieniem Jezusa
Obietnica Ojca

Prawda bez kwasu
Bądź świadomy posłuszeństwa Chrystusa na krzyżu
Wypłyń na głębię
Warunek, który sprawia, że to wszystko jest możliwe
Kiedy widzisz Bożą łaskę, On widzi twoją wiarę
Twoją „pracą” jest wejście do Jego odpocznienia
Jesteś UMIŁOWANYM Pana!
Twoje słowa mają moc!

Jak widzisz Boga
Chrystus – moc i mądrość Boża
Wieczna sprawiedliwość
Walcz z miejsca zwycięstwa a nie o zwycięstwo
Czas, abyś użył swojego autorytetu
Władza Jezusa została nam dana
Grzech nie może powstrzymać Bożej łaski!
Przekonaj samego siebie, nie Boga

Fakty się zmieniają ale Słowo Boże jest stałe
Nie patrz na swoją wiarę, patrz na Jezusa
Wierz i działaj w Nowym Przymierzu
Trwaj mocny w wierze
Dziękowanie Bogu przez cały czas
Bóg troszczy się o ciebie

Joseph Prince

Joseph PrinceMając za sobą dwudziestoletnie zaangażowanie w służbie chrześcijańskiej, Joseph Prince jest dzisiaj przewodnim głosem w proklamowaniu łaski dookoła świata przy użyciu różnych źródeł nauczania i oddziaływania przez telewizję.

Jako ceniony mówca konferencyjny Joseph Prince ma ogromny wpływ na liderów kościoła w wymiarze międzynarodowym, zwiastując z wielką odwagą pełną Ewangelię Jezusa Chrystusa. Znany jest z nauczania Słowa Bożego w sposób świeży, praktyczny i odkrywczym zawsze stawiając w centrum osobę Jezusa Chrystusa.

Jego humorystyczny, dynamiczny i ujmujący styl przemawiania przysparza mu szerokiego grona widzów, którzy oglądają jego codzienny program telewizyjny Destined to Reign (Przeznaczeni by panować). Jego audycje docierają obecnie do milionów domów w Ameryce Północnej, Europie, Afryce, Australii i Izraelu, zarówno w świeckich jak i chrześcijańskich sieciach telewizyjnych.

Będąc jednym z założycieli Kościoła Nowego Stworzenia w Singapurze, Joseph Prince służył początkowo jako starszy zboru i pastor asystujący. Niemniej jednak jednomyślne powołanie go na pastora przełożonego w 1990 roku było punktem zwrotnym w historii tego kościoła, który zaczął doświadczać fenomenalnego wzrostu. Pod przywództwem Josepha Prince’a jego wspólnota kościelna wzrosła więcej niż dwustukrotnie – od 150 osób do ponad 31 tysięcy.

Ustanawiając przywództwo i wspólnotę Kościoła Nowego Stworzenia na fundamencie Jezusa Chrystusa, Joseph Prince w aktywny sposób wypełnia dzisiaj na całym świecie polecenie, które dał mu Bóg, aby bezkompromisowo głosić niezasłużoną, Bożą przychylność.

Przewodzi on również międzynarodowej organizacji non-profit Joseph Prince Ministries Inc., która pragnie budować, zachęcać i inspirować ludzi Ewangelią Jezusa Chrystusa poprzez audycje telewizyjne, jak i nowe technologie medialne.

Jego służba jako pastora, nauczyciela, mówcy konferencyjnego i autora wciąż przyczynia się do przemiany życia wielu ludzi, uwalniając ich od obciążającego jarzma zakonu, poczucia winy, potępienia i wskazując na Jezusa oraz Jego dokończone dzieło na Golgocie.

Joseph Prince wierzy w to, co najlepsze w ludziach i w pełni poświęcenia pomaga im odkrywać, jak mogą panować w życiu poprzez obfitość łaski i dar sprawiedliwości. Jego pragnieniem jest pomóc obecnemu pokoleniu wierzących zrozumieć nowe przymierze łaski i uświadomić sobie, jak obficie są błogosławieni, jak wysoko szanowani i jak głęboko kochani przez Ojca w niebie.

Książki w języku polskim:
Przeznaczeni by królować
Niezasłużona Przychylność
Moc właściwej wiary
Uzdrowienie i pełnia poprzez Wieczerzę Pańską
Cud jest w twoich ustach