Bóg pragnie byś był wolny od opresji – Curry Blake

Źródło: hesed.org.pl