Andrew Wommack

Poniżej znajdują się nauczania Andrew Wommacka w języku polskim.

Do oglądania:

Bóg chce, żebyś był zdrowy (30 odcinków)
Ostrzejsze niż miecz obosieczny (19 odcinków)
Już to masz! (29 odcinków)
Krzyż Chrystusa (dzień 1)
Krzyż Chrystusa (dzień 2)
Krzyż Chrystusa (dzień 3)
Suwerenność Boga
Świadectwo – Bóg chce, żebyś był zdrowy

 
Do słuchania:

Andrew Wommack w Polsce – Łódź 27.05.2015
Duch, dusza i ciało
Słowo ma moc
Nowy ty
Moc Boża jest w Tobie
Sprawiedliwość część 1
Sprawiedliwość część 2
Sprawiedliwość część 3

Życie w równowadze między łaską a wiarą:
1. Suwerenność Boga
2. Łaska dostępna jest przez wiarę
3. Łaska jako dokonane dzieło
4. Wejście do Jego odpocznienia
5. Bóg kocha mnie bezwarunkowo

Bóg chce abyś był zdrowy:
1. Uzdrowienie jest częścią odkupienia
2. Cierń w ciele Pawła
3. Dlaczego nie wszyscy są uzdrowieni
4. Prawa rządzące wiarą

 
Do czytania:

Lepszy sposób modlitwy
Zrozumienie Ducha, Duszy i Ciała
Pewny fundament to początek wszystkiego
Odkryj klucze do pozostawania pełnym Boga
Bóg chce twojego zdrowia
Czyja sprawiedliwość?
Jak doznać cudu – część 1
Jak doznać cudu – część 2
Błogosławieństwa i cuda

Czy Jezus wystarczy?
Łaska – moc Ewangelii
Co oznacza bycie chrześcijaninem?
Ewangelia pokoju
Ubój świętych krów
Uczniostwo a Ewangelizacja
Życie wieczne
Co podoba się Bogu?
Boży rodzaj miłości

Jak odnaleźć Bożą wolę
Jak podążać za Bożą wolą
Jak wypełnić Bożą wolę
Miejsce zwane „Tam”
Bojaźń Boża
Chwała i dziękczynienie
Twardość serca
Chrześcijańska pierwsza pomoc
Efekty oddawania chwały

Jak być szczęśliwym?
Jak pozostać pozytywnym w negatywnym świecie
Jak przyjąć więcej od Boga
Jak sobie radzić z pokusami
Masz już wszystko
Panowanie nad gniewem
Piekło – metafora czy rzeczywistość?
Poznanie Boga
Spójrz kogo Jezus kocha

Życie w zgodzie z ludźmi
Rzeczywistość wiary
Słowo stało się ciałem

Kurs biblijny – Uczniostwo

Andrew Wommack

Andrew WommackOd czterdziestu lat Andrew Wommack podróżuje po Ameryce i całym świecie, nauczając prawdy Ewangelii. W jasny i prosty sposób przekazuje posiadane głębokie objawienie Bożego Słowa, podkreślając bezwarunkową Bożą miłość oraz równowagę pomiędzy łaską i wiarą. Poprzez swój codzienny radiowy i telewizyjny program Gospel Truth (Prawda Ewangelii) dociera do milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych i za granicą. W 1994 roku założył szkołę biblijną Charis Bible College. Od tamtej pory filie CBC zostały otwarte w innych głównych miastach Ameryki i na całym świecie, między innymi w Polsce.

Książki w języku polskim:
Duch, dusza i ciało
Bóg chce, żebyś był zdrowy!
Lepszy sposób modlitwy
Nowy ty i Duch Święty
Prawdziwa natura Boga
Wojna się skończyła
Już to masz!
Moc Uwielbienia
Łaska – Moc Ewangelii

Strona polskiego oddziału Szkoły Biblijnej założonej przez Andrew Wommacka:
Charis Bible College Polska

Strony internetowe:
Andrew Wommack Ministries – Polska
Andrew Wommack Ministries