Andrew Wommack

Poniżej znajdują się nauczania Andrew Wommacka w języku polskim.

Do oglądania:

Krzyż Chrystusa (dzień 1)
Krzyż Chrystusa (dzień 2)
Krzyż Chrystusa (dzień 3)
Suwerenność Boga
Świadectwo – Bóg chce, żebyś był zdrowy

 
Do słuchania:

Andrew Wommack w Polsce – Łódź 27.05.2015
Duch, dusza i ciało
Słowo ma moc
Nowy ty
Moc Boża jest w Tobie
Sprawiedliwość część 1
Sprawiedliwość część 2
Sprawiedliwość część 3

Życie w równowadze między łaską a wiarą:
1. Suwerenność Boga
2. Łaska dostępna jest przez wiarę
3. Łaska jako dokonane dzieło
4. Wejście do Jego odpocznienia
5. Bóg kocha mnie bezwarunkowo

Bóg chce abyś był zdrowy:
1. Uzdrowienie jest częścią odkupienia
2. Cierń w ciele Pawła
3. Dlaczego nie wszyscy są uzdrowieni
4. Prawa rządzące wiarą

 
Do czytania:

Lepszy sposób modlitwy
Zrozumienie Ducha, Duszy i Ciała
Pewny fundament to początek wszystkiego
Odkryj klucze do pozostawania pełnym Boga
Bóg chce twojego zdrowia
Czyja sprawiedliwość?
Jak doznać cudu – część 1
Jak doznać cudu – część 2
Błogosławieństwa i cuda

Czy Jezus wystarczy?
Łaska – moc Ewangelii
Co oznacza bycie chrześcijaninem?
Ewangelia pokoju
Ubój świętych krów
Uczniostwo a Ewangelizacja
Życie wieczne
Co podoba się Bogu?
Boży rodzaj miłości

Jak odnaleźć Bożą wolę
Jak podążać za Bożą wolą
Jak wypełnić Bożą wolę
Miejsce zwane „Tam”
Bojaźń Boża
Chwała i dziękczynienie
Twardość serca
Chrześcijańska pierwsza pomoc
Efekty oddawania chwały

Jak być szczęśliwym?
Jak pozostać pozytywnym w negatywnym świecie
Jak przyjąć więcej od Boga
Jak sobie radzić z pokusami
Masz już wszystko
Panowanie nad gniewem
Piekło – metafora czy rzeczywistość?
Poznanie Boga
Spójrz kogo Jezus kocha

Życie w zgodzie z ludźmi
Rzeczywistość wiary
Słowo stało się ciałem

Kurs biblijny – Uczniostwo

Andrew Wommack

Andrew WommackOd czterdziestu lat Andrew Wommack podróżuje po Ameryce i całym świecie, nauczając prawdy Ewangelii. W jasny i prosty sposób przekazuje posiadane głębokie objawienie Bożego Słowa, podkreślając bezwarunkową Bożą miłość oraz równowagę pomiędzy łaską i wiarą. Poprzez swój codzienny radiowy i telewizyjny program Gospel Truth (Prawda Ewangelii) dociera do milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych i za granicą. W 1994 roku założył szkołę biblijną Charis Bible College. Od tamtej pory filie CBC zostały otwarte w innych głównych miastach Ameryki i na całym świecie, między innymi w Polsce.

Książki w języku polskim:
Duch, dusza i ciało
Bóg chce, żebyś był zdrowy!
Lepszy sposób modlitwy
Nowy ty i Duch Święty
Prawdziwa natura Boga
Wojna się skończyła
Już to masz!
Moc Uwielbienia
Łaska – Moc Ewangelii

Strona polskiego oddziału Szkoły Biblijnej założonej przez Andrew Wommacka:
Charis Bible College Polska

Strony internetowe:
Andrew Wommack Ministries – Polska
Andrew Wommack Ministries