Najpiękniejsze słowa

„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (Iz. 53:4-6).

Z pewnością są to jedne z najpiękniejszych słów, które zostały kiedykolwiek spisane. Duch Boży natchnął Izajasza i objawił mu głębię Bożej miłości do człowieka – miłości tak głębokiej, w której Bóg zechciał oddać Swojego Syna (a Syn chciał oddać Siebie), aby nas przywrócić do naszego pierwotnego miejsca w Nim.

Jezus rozumiał nasz smutek, chorobę, ból i traumę. On rozumiał dewastującą moc grzechu, który stworzył ciemność i cierpienie dla ludzkości. On nie tylko rozumiał, ale przyszedł, aby chodzić między nami i demonstrować Swoją miłość i współczucie dla skrzywdzonych.

Ale On nie przyszedł tylko po to, aby przyjść i dotknąć potrzeb człowieka. On przyszedł, aby wziąć na Siebie przekleństwo oddzielenia nas od Boga i wszystkie jego manifestacje. On wziął niegodziwość każdego człowieka na ziemi, każdej osoby, która będzie jeszcze kiedykolwiek poczęta. On wziął nasz fizyczny ból i chorobę. On wziął naszą depresję, smutek i strach. On wziął pełną cenę za każde przekleństwo grzechu. W zasadzie On stał się przekleństwem i stał się grzechem, kiedy wisiał na krzyżu.

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek” (Mt. 11:28).

Zaproszenie jest dla wszystkich. Odpoczynek i pokój są dla wszystkich. Uzdrowienie jest dla wszystkich. Uwolnienie od wszelkiego rodzaju traumy i smutku jest dla wszystkich. Jezus zrobił to dla ciebie.

„Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność; Abym głosił miłościwy rok Pana” (Łukasza 4:18-19).

Poświęć czas, aby twój duch nakarmił się tymi wersetami. Usłysz, jak On mówi. Zobacz, jak On cię uzdrawia. Pozwól Mu cię odnowić i dać ci życie, pokój i radość. To jest Ewangelia.

Barry Bennett – Wykładowca Charis Bible College Polska
Źródło: CBC Polska

Skoro łaska jest za darmo…

Trzymam się radykalnej, skandalicznej, szokującej, oburzającej, bezgranicznej łaski. Wierzę, że nie ma łaski innego rodzaju.

Wszędzie, gdziekolwiek nauczam lub piszę o takiej łasce, jest niemal pewne, że ktoś zaprotestuje, mówiąc: „Czy chcesz powiedzieć, że możemy po prostu grzeszyć ile tylko chcemy?”.

Oczywiście, odnoszą się do stwierdzenia z Listu do Rzymian 6:1, gdzie ktoś opiera się nauczaniu Pawła o łasce dokładnie w taki sam sposób i Paweł odpowiada, oczywiście, „Boże uchowaj!”.

Czy mogę grzeszyć ile chcę?

W przeszłości odpowiadałem podobnie jak Paweł: „Oczywiście, że nie!” po czym przechodziłem do wyjaśnienia, że posłuszeństwo nie pomaga w zarobieniu na życie wieczne czy utrzymaniu go, a grzech nie powoduje, że je tracimy, ani nie dowodzi, że go nigdy nie mieliśmy.

Bóg nie chce, abyśmy grzeszyli dlatego, że grzech nas niszczy.

(A tak przy okazji, jeśli kiedykolwiek przedstawiasz Ewangelię i nikt nie stawia zastrzeżenia z Rzym. 6:1, to sugeruję, że prawdopodobnie nie nauczasz tej samej Ewangelii, co Paweł. Jeśli po nauczaniu o łasce, nikt ci nie powie: „Mówisz zatem, że mogę grzeszyć ile tylko chcę” to prawdopodobnie nie nauczałeś o łasce. Mówię o tym pytaniu, że jest to papierek lakmusowy łaski.)

W zeszłym tygodniu rozmawiałem z kimś o łasce i padło to pytanie sprawdzające. Nie wiem, co się stało, skoro westchnąłem z irytacją i zdecydowałem się na inną odpowiedź niż dotąd.

Ten mężczyzna powiedział do mnie: „Mówisz więc, że mogę po prostu iść i grzeszyć ile chcę?”.

Uśmiechnąłem się i powiedziałem: „Ta… Jeśli tego właśnie chcesz, ruszaj”.

Spojrzał na mnie jak „jeleń złapany w światła reflektorów”. Myślę, że słyszał różne pogłoski o istnieniu tego typu teologii, lecz nigdy nie spotkał nikogo, kto zechciałby mu dać licencję na grzech, jak to zrobiłem.

Więc tak, w pewien sposób, łaska jest przyzwoleniem na grzech.

Naburmuszył się na mnie, próbował pokazać, że moja odpowiedź zupełnie nie zgadza się z tym, co Paweł powiedział w Rzym. 6:1, zatem moje rozumienie łaski różni się od Pawła, a więc…

Im dłużej mi głosił, tym bardziej byłem przekonany do tego, co powiedziałem z irytacji.

Łaska pozwala ci na grzeszenie, ile tylko chcesz… jeśli jest to rzeczywiście to, czego chcesz.

Jeśli rzeczywiście rozumiesz łaskę, jeśli rzeczywiście rozumiesz Boga i jeśli rzeczywiście rozumiesz Boża miłość do ciebie, jeśli po zrozumieniu tego wszystkiego rzeczywiście chcesz iść grzeszyć – to ruszaj.

Choć łaska naucza nas, abyśmy wyzbyli się bezbożnych i światowych pożądliwości (Tyt. 2:12), łaska również pozwala ci na to, abyś poszedł grzeszyć ile chcesz… jeśli tego rzeczywiście chcesz.

Pozwólcie, że ujmę to inaczej.

Gdybym powiedział moim córkom, że kocham je całkowicie i bez względu na to, co zrobią, zawsze będę je kochał, przebaczał i będę gotów umrzeć za nie, i po tym wszystkim jedna z nich spojrzałaby na mnie i powiedziała: „Więc mogę iść i wsadzić rękę do blendera, a ty nadal będziesz mnie kochał?”.

Spojrzałbym raczej zdumiony i powiedział: „No… tak… jeśli rzeczywiście chcesz to zrobić to ruszaj, lecz wiedz, że będzie to ogromnie bolesne. Oczywiście, wyciągnę ci rękę z blendera i popędzę z tobą do szpitala, aby zatrzymać krwawienie i uratować, co się da z twojej ręki. Bez względu na wszystko będę cię kochał i cenił jako moją córkę”.

Właśnie to miał na myśli Paweł w 6 rozdziale Listu do Rzymian, gdy odpowiedział: „Boże uchowaj!”. Nie mówił: „Nie, nie możesz!”, lecz raczej „A dlaczego miałbyś chcieć?”.

Rozumiesz, grzech nie powoduje, że Bóg przestaje nas kochać, ani nie sprawia, że Bóg przestaje robić wszystko, co może, aby nas uratować z niszczących konsekwencji grzechu. Trzeba zacząć od tego, że grzech nie jest ostatecznym dowodem na to, że nigdy nie byłeś synem Bożym czy Jego córką.

Nie, grzech rani nas. Rujnuje. Grzech niszczy relacje, zdrowie, finanse, małżeństwa, prace, długie życie, emocje i psychikę.

Łaska nie jest przyzwoleniem na grzech ani trochę bardziej, niż istnienie prądu przyzwoleniem na to, żebyś się sam śmiertelnie poraził.

Stawianie pytania: „Czyli mogę iść i grzeszyć ile chcę?” pokazuje po prostu, że jeszcze nie zrozumiałeś w pełni miłości Bożej, łaski Bożej, a nawet samego Boga! Pokazuje również, że nie rozumiesz niszczących konsekwencji grzechu.

To pytanie pokazuje, że nie zrozumiałeś jak bolesny może być grzech.

Pytanie: „Czyli mogę iść i grzeszyć ile chcę?” jest podobne do pytania: „Czyli mogę wziąć ten nóż i wbić sobie w nogę?”. Tak, jeśli rzeczywiście tego chcesz, działaj.

Jeremy Myers
Źródło: PoznajPana.pl