Nowe książki Andrew Wommacka

Pojawiły się nowe książki Andrew Wommacka. Książki można kupić tutaj.

Wojna się skończyła - Andrew Wommack
Wojna się skończyła

Najdłuższy konflikt w historii trwał 4000 lat i zakończył się decydującym zwycięstwem ponad 2000 lat temu. Mimo to wielu ludzi jeszcze nie słyszało tej wiadomości i kontynuuje walkę z grzechem i sądem. Przesłanie tej książki uwolni cię od potępienia, sądu i strachu tak, że będziesz mógł przyjąć błogosławieństwa Boże.

 

Prawdziwa natura Boga - Andrew Wommack
Prawdziwa natura Boga

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaka jest prawdziwa natura Boga? Czy jest On surowym i karcącym Bogiem jakiego znamy ze Starego Testamentu, czy też jest On Bogiem kochającym i pełnym miłosierdzia z Nowego Testamentu? Objawienie, jakie Andrew otrzymał na ten temat, wyzwoli cię i pozwoli ci zrozumieć prawdziwą naturę Boga.

 

Już to masz - Andrew Wommack
Już to masz!

Czy pomyślałeś kiedyś: Robię wszystko, co należy, więc co jest ze mną nie tak? Co jeszcze muszę zrobić, żeby nakłonić Boga, aby zadziałał w mojej sprawie? – jeśli tak, to nie jesteś sam. Większość chrześcijan zadaje to pytanie i dalej tkwi we frustracji z powodu odpowiedzi jakie otrzymują. Odpowiedzi zazwyczaj brzmią w ten sposób: Jeśli będziesz się modlił trochę dłużej i bardziej szczerze, jeśli będziesz więcej pościł, jeśli będziesz czytał kilka dodatkowych rozdziałów Biblii dziennie i przestaniesz marnować czas przed telewizorem, wtedy Bóg odpowie na twoje modlitwy. On tylko czeka, aż się weźmiesz w garść. Innymi słowy, problemem jest twoje postępowanie. Tymczasem to nie może być dalsze od prawdy. Już to masz! to książka pełna dobrej wiadomości, że Boża odpowiedź nie jest oparta o rzeczy, które musisz zrobić; ona jest oparta o to, co Jezus zrobił. Czytając ją, zdobędziesz poznanie, które pozwoli ci ufać Bogu. Uwolni cię tylko prawda, którą znasz!

Moc Uwielbienia - Andrew Wommack
Moc Uwielbienia

Każdy chrześcijanin chce chodzić z Panem bardziej. Ale jak do tego dojść? Wielu ludzi nie zna prawdziwej mocy uwielbienia. Ono jest konieczne. Poznaj prawdy biblijne głoszone przez Andrew, które nie tylko zaowocują zrozumieniem, ale pomogą ci w duchowym wzroście, dzięki czemu zaczniesz doświadczać zwycięstwa.

Umacniaj się w czasie pokoju

Psalm 91:4 (UBG)
[…] jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem.

Nie czekaj na kryzys zanim zaczniesz rozmyślać nad Bożym Słowem. Kiedy wszystko idzie dobrze, zacznij przechowywać Boże obietnice w twoim sercu. Zacznij umacniać się przy pomocy trwałego Słowa Bożego.

Mój przyjacielu, bądź mądry jak Józef, który przechowywał zboże w latach obfitości i pokoju, po to aby ludzie byli dobrze zaopatrzeni, kiedy głód zaatakował. Bądź mądry jak król Salomon, który umocnił kluczowe miasta i zbudował spichlerze, kiedy w kraju było spokojnie, przez co przyniósł pokój i pomyślność swoim ludziom (1 Król. 9:15-19). Są to obrazy przedstawiające rozmyślanie na Słowem Bożym i umacnianie się Bożymi obietnicami, które są twoim pokarmem, tarczą i ochroną.

Umiłowany, Bóg chce, abyś napełnił swoje serce dobrymi obietnicami Jego Słowa, które przyniosą dobre rzeczy nawet w złych czasach. Jego Słowo w twoim sercu ochroni i wzmocni cię, oświetli ci drogę i przeprowadzi bezpiecznie przez każdą burzę w twoim życiu!

Joseph Prince

Moc właściwej wiary – Joseph Prince

Moc właściwej wiary - Joseph PrincePojawiła się nowa książka Josepha Prince’a. Książkę można kupić tutaj.

Wielu ludzi ma dziś problem z panowaniem nad swoim zachowaniem i emocjami. Przyczyną tego jest brak kontroli nad własnymi myślami, a przede wszystkim nad wiarą.

Mówiąc prościej, gdy kierujesz się niewłaściwą wiarą, będziesz się zmagać z nieodpowiednimi myślami, toksycznymi emocjami oraz destrukcyjnymi uzależnieniami. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje wyjście z tego błędnego koła porażki. Moc właściwej wiary poprowadzi cię do zwycięstwa dzięki siedmiu prostym, lecz skutecznym wskazówkom, które możesz wykorzystać w codziennym życiu.

Twoja wiara jest kluczem!

Właściwa wiara prowadzi do zwycięskiego życia. W książce MOC WŁAŚCIWEJ WIARY Joseph Prince, znany na całym świecie autor bestsellerów oraz wiodący głosiciel ewangelii łaski, odkrywa przed czytelnikiem siedem skutecznych i wspaniałych kluczy do wolności od wszelkiego lęku, poczucia winy i nałogów.

Zostały one przedstawione w niezwykłych świadectwach ludzi z Ameryki i innych zakątków świata, którzy doświadczyli przełomu i wyswobodzenia z każdego zniewolenia – od alkoholizmu po przewlekłą depresję – wszystko dzięki mocy właściwej wiary.

Bóg pragnie, abyś żył w pełni radości i pokoju, który przewyższa rozum ludzki oraz w niezachwianej pewności wynikającej z tego, co On uczynił dla ciebie. Przygotuj się na wspaniałą inspirację i przemianę. Dowiedz się, jak wygrać bitwę o swój umysł dzięki właściwej wierze.

Żadnych „ale” w Dobrej Nowinie

Efez. 2:8 (NP)
Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga.

Wyobraź sobie, że masz bogatego wujka, który pewnego dnia przychodzi do ciebie i mówi: „Mam naprawdę dobre wieści dla ciebie. Wiem, że potrzebujesz samochodu rodzinnego, więc kupiłem tobie fajny model!”. Z wrażenia opadła ci szczęka. Ale zanim zdążyłeś mu podziękować, powiedział: „Jest twój… ale musisz mi płacić co miesiąc ratę 2000 złotych”.

Nagle „dobra wiadomość” okazała się nie być wcale dobra. Dlaczego? Ponieważ zawiera wielkie „ale”! Dar nie był szczery, ponieważ zawierał warunki.

Niestety, tak właśnie niektórzy ludzie rozumieją dobrą wiadomość ewangelii Jezusa Chrystusa. Mówią oni: „Tak, zostałeś zbawiony przez Boża łaskę, ale od teraz musisz chodzić do kościoła, czytać Biblię, modlić się, służyć, ubierać się skromnie… aby zachować twoje zbawienie”. Tak jak w przypadku samochodu, zbawienie nie jest dla nich darmowym darem – musisz na nie zasłużyć w „ratach” dobrych uczynków.

Umiłowany, dobre uczynki są ważne, ale nie mogą cię zbawić. Jedyna rzecz jaka może cię zbawić to krew Jezusa. A kiedy umieścisz swoją wiarę w Jezusie i Jego skończonym dziele, to jesteś zbawiony na wieki bez żadnych dodatkowych warunków, ponieważ łaska nie jest łaską, jeśli twoje uczynki mają jakąś role do odegrania (Rzym. 11:6)! Dlatego właśnie ewangelia Bożej łaski jest naprawdę dobrą wiadomością! A z poznania tej prawdy i wiary w nią wynikną pobożne owoce sprawiedliwości w twoim życiu!

Joseph Prince

Całkowicie zaufaj Jezusowi

1 Tym. 6:17 (NP)
Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość.

Biblia mówi wyraźnie, abyśmy nie pokładali naszego zaufania w pieniądzach. Nasze oczy nigdy nie powinny być skierowane na pieniądze i pieniądze nigdy nie powinny być naszym celem.

To nierozsądne pokładać zaufanie w niepewnym bogactwie. Raczej zwróć swoje oczy na Jezusa i zaufaj mu całkowicie. Nie popełniaj błędu polegającego na szukaniu zaopatrzenia i zgubieniu Zaopatrzyciela. Słowo Boże mówi, że Bóg jest tym, który daje i zaopatruje we wszystko, co przynosi radość.

Umiłowany, kiedy masz Jezusa, masz wszystko. Masz pokój, sprawiedliwość, przebaczenie, mądrość, zdrowie, siłę, zaopatrzenie, przychylność i wszystkie błogosławieństwa. To jest prawdziwy dobrobyt i powodzenie. Więc przylgnij do Niego, a nie do materialnych rzeczy i ciesz się bezpieczeństwem i niezachwianym pokojem, który można znaleźć tylko w Jezusie!

Joseph Prince

Strzeż, co wchodzi do twojego serca

Filip. 4:8 (BW)
[…] myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.

Zawsze mówiłem, że prawidłowe wierzenie prowadzi do prawidłowego życia. Przeciwieństwo tego stwierdzenia jest także prawdziwe: Nieprawidłowe wierzenie prowadzi do nieprawidłowego życia. Właśnie z tego powodu jest to takie ważne w co wierzysz lub pozwalasz, aby weszło do twojego serca.

Nic dziwnego, że w Przypowieściach Salomona jest napisane, aby czujniej niż wszystkiego innego strzec swego serca (Przyp. 4:23), ponieważ to co pozwalamy, aby zakorzeniło się w naszym sercu, zdeterminuje kierunek naszego życia! Jeśli nie doświadczasz sukcesu w pewnej dziedzinie, to sprawdź, w co wierzysz o tej dziedzinie lub o sobie w odniesieniu do niej. Proś Pana, aby objawił ci wszelkie błędne przekonania i pomógł ci zastąpić je prawdą Słowa Bożego.

Umiłowany, napełniaj swoje serce tylko tym co czyste, prawdziwe i pochodzi od Pana. Zatrzymuj Jego słowa w swoim sercu i umyśle. Będą one życiem i zdrowiem dla twojej duszy i całego ciała!

Joseph Prince

Nie poświęcaj słuchania dla własnych wysiłków

Gal. 3:5 (Nowe Przymierze NT)
Czy zatem Ten, który daje wam Ducha, i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez Prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą?

Mój przyjacielu, czy Bóg, który czyni cuda pośród nas, czyni je przez słuchanie z wiarą, czy przez wypełnianie uczynków prawa? Przez słuchanie z wiarą. Uczynki prawa nie mogą spowodować cudu, ale słuchanie z wiarą może. Biblia mówi, że przez „głupie zwiastowanie” Bóg zbawia (po grecku „sozo”) nas, co oznacza ocala, uzdrawia, błogosławi i czyni kompletnymi (1 Kor. 1:21).

Na przykład, kiedy Paweł głosił w Listrze, chory na niedowład nóg człowiek, który słuchał apostoła, miał wiarę, aby być uzdrowionym. Wszystko co Paweł musiał zrobić to krzyknąć do niego: „Stań prosto na nogach swoich!”. I człowiek ten zerwał się i chodził (Dz.Ap. 14:10).

Umiłowany, nie poświęcaj słuchania dla własnych wysiłków. W Starym Testamencie Izraelici zrobili złotego cielca ze złotych kolczyków. Złoto w Biblii mówi o boskości, a kolczyki o słuchaniu. Stąd złote kolczyki symbolizują boże słuchanie. Cielec (wół) jest zwierzęciem wykorzystywanym do pracy. Inaczej mówiąc, przez wywyższenie złotego cielca, Izraelici wywyższali boga pracy i poświęcali boże słuchanie dla własnych wysiłków. To jest to, co wielu chrześcijan robi dzisiaj. Skupiają się na działaniu i poświęcają słuchanie.

Więc nie wpadaj w tę pułapkę. Twoja praca lub własne wysiłki nie mogą cię ocalić ani spowodować cudu, którego potrzebujesz. Po prostu słuchaj i rozmyślaj o tym, co Jezus zrobił dla ciebie. Wierz w dobrą nowinę i odpoczywaj w skończonym dziele Jezusa. Wtedy przyjdzie wiara, aby umożliwić ci zerwanie się na nogi, stanie i chodzenie w zwycięstwie!

Joseph Prince

Patrz na Jezusa i żyj!

4 Moj. 21:8 (BW)
I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył.

Ludzie pytają mnie jakie znaczenie ma patrzenie na Jezusa. Mówią mi: „Pastorze Prince, mówisz o patrzeniu na Jezusa przez cały czas. Jakie to ma znaczenie? Wolałbym raczej, abyś dał mi zasady jak osiągnąć sukces. To bardziej praktyczne”.

Wspaniałość tego polega na tym, że kiedy Izraelici w Starym Testamencie byli kąsani przez węże i umierali, to ci, którzy popatrzyli na Pana byli uzdrowieni (4 Moj. 21:8-9). Właściwie to patrzyli na węża z brązu zawieszonego na drewnianym słupie, co symbolizowało naszego Pana Jezusa na krzyżu, który za nas stał się przekleństwem (Gal. 3:13). Czy to nie cudowne, że ci ludzie zostali uzdrowieni tylko przez patrzenie? Po prostu patrzyli na Jezusa i żyli!

Więc modlę się w imieniu Jezusa, abyś miał głód oglądania naszego Pana. Za każdym razem, gdy słuchasz kazania lub czytasz Biblię, pragnij zobaczyć Jezusa i Jego chwałę. Proś Ducha Świętego, aby otworzył przed tobą Pismo tak, abyś mógł spotkać Jezusa. A kiedy skupisz swój wzrok na Nim, będziesz przemieniony z chwały w chwałę (2 Kor. 3:18). Znajdziesz spokój dla twojej duszy, siłę dla twojego ciała i jasność dla twojego umysłu. Objawy śmierci ustąpią manifestacji Jego obfitego i zmartwychwstałego życia!

Joseph Prince