Przenieś swoje góry

Mar. 11:21-23 (BW)
I wspomniał Piotr, i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.

Podobnie jak wielu wierzących mogłeś słyszeć nauczanie z Ewangelii Marka 11:22-23 o przenoszącej góry wierze. Nie wiem jak ciebie, ale mnie zawsze intrygowało, dlaczego Jezus przeklął drzewo figowe zanim nauczał o przenoszącej góry wierze?

Pewnego dnia Duch Święty otworzył mi oczy. Gdy liście figowe są wymienione w Biblii po raz pierwszy, to mówią one o samo-sprawiedliwości – gdy Adam zgrzeszył, zakrył się liśćmi figowymi. Okrycie Adama było zrobione bez rozlewu krwi, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów (Hebr. 9:22). Dlatego właśnie Bóg zrobił mu odzienie ze zwierzęcej skóry, co oznaczało rozlanie niewinnej krwi. Jedno okrycie mówi o sprawiedliwości przez uczynki, a drugie o sprawiedliwości przez przelanie krwi Baranka.

Zatem drzewo figowe w omawianym fragmencie Ewangelii Marka jest obrazem samo-sprawiedliwości. Tak więc Jezus mówi, że zanim twoja wiara będzie przenosić góry, musisz przekląć (lub pozbyć się) samo-sprawiedliwość w twoim życiu i przyjąć Jego dar sprawiedliwości!

Umiłowany, wierz, rozmyślaj i deklaruj, że jesteś sprawiedliwy w Chrystusie niezależnie od twoich uczynków. To objawienie spowoduje, że w naturalny sposób powstanie wiara w twoim sercu i góry w twoim życiu przeniosą się!

Joseph Prince

Twoją rolą jest wierzyć

Dz.Ap. 13:38-39 (BW)
Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza.

Jeśli masz jakąś rolę do odegrania w nowym przymierzu łaski, to jest to po prostu wierzyć. Tak więc w co Bóg chce, abyś wierzył? Chce On, abyś wierzył w Jezusa i Jego skończone dzieło, że twoje grzechy są ci całkowicie przebaczone i że krew Jezusa oczyszcza cię ze wszystkich twoich win i nieprawości. Z powodu odkupieńczej ofiary Jezusa, Bóg chce, abyś wierzył z całego serca, że miał dokładnie to na myśli co powiedział: „łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej” (Hebr. 8:12).

W Bożych oczach jesteś uczyniony całkowicie sprawiedliwym przez skończone dzieło Jezusa. W nowym przymierzu nacisk położony jest na to, abyś wierzył, że jest ci przebaczony każdy grzech i że Bóg wymazał twoje grzechy ze swojej pamięci. Jeśli w to nie wierzysz, to będzie niemożliwe dla ciebie, abyś polegał na Bogu i spodziewał się, że Bóg będzie cię ochraniał, zaopatrywał i błogosławił. Jeśli w to nie wierzysz, to obrabuje cię to ze zdolności do przyjmowania Jego dobroci, błogosławieństw, niezasłużonej przychylności i powodzenia w twoim życiu. Więc wierz. Tylko wierz!

Joseph Prince

Znaj swojego naczelnego dowódcę

2 Piotr. 1:2 (BW)
Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Rozmawiałem kiedyś z kobietą, która była lekarzem na temat walki duchowej. Powiedziała mi: „Gdy jesteś chory, musisz znać poprawną medyczną nazwę swojej przypadłości, abyś mógł się o nią dokładnie i precyzyjnie modlić”. Potem, zadowolona z siebie powiedziała mi: „Jako ktoś, kto był w wojsku, powinieneś wiedzieć, że najważniejszą strategią militarną jest poznanie swojego wroga”.

Uśmiechnąłem się do niej i powiedziałem: „Właściwie, sądzę, że najważniejszą strategią militarną nie jest poznanie swojego wroga, ale znajomość swojego naczelnego dowódcy i jego poleceń dla ciebie”.

Mój przyjacielu, czy znasz swojego głównego dowódcę, Jezusa Chrystusa? Biblia mówi nam, że łaska i pokój pomnażają się w naszym życiu przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego spędzaj czas u stóp Jezusa. Ujrzyj Jego łaskę i miłość do ciebie w Jego Słowie. Właśnie w ten sposób doświadczysz więcej Jego niezasłużonej przychylności i pokoju i będziesz chodził w dobrym zdrowiu i powodzeniu!

Joseph Prince

Tak bardzo Bóg cię kocha

Jan. 3:16-17 (BW)
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Jezus jest oczkiem w głowie Boga. Jest Jego ukochanym Synem, Jego nieskończoną radością i przyjemnością.

Jednak, Bóg oddał Jezusa za ciebie. Właśnie tak bardzo Bóg cię kocha.

Pomyśl o tym: Jeśli wiedziałbyś, że możesz ocalić życie umierającej osoby przez oddanie czegoś cennego dla ciebie, czy posunąłbyś się do tego, aby oddać twoje jedyne dziecko, które kochasz z całego serca dla tej osoby?

Jednak, to jest dokładnie to, co Bóg uczynił, aby cię uratować. Jezus, Jego ukochany Syn, umarł na krzyżu, aby cię oczyścić, uzdrowić i odkupić – ducha, duszę i ciało! Właśnie tak cenny jesteś dla Boga!

Rozmyślaj nad tą prawdą i niech niesamowita Boża miłość spłynie na ciebie. Wypędzi ona wszelki strach, umieści siłę i odwagę w twoim sercu i spowoduje, że będziesz chodził w Bożym zaopatrzeniu, ochronie i pokoju.

Joseph Prince

Rozmyślaj o Jezusie, aby ci się dobrze powodziło

Psalm 23:1 (BW)
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.

W ramach nowego przymierza, rozmyślamy o osobie Jezusa, podczas gdy rozmyślamy nad Słowem Bożym. Jezus jest Słowem, które stało się ciałem i kiedy rozważasz Jego miłość do ciebie, Jego skończone dzieło, Jego przebaczenie i Jego łaskę, będzie ci się dobrze powodziło.

Wystarczy, że weźmiesz jeden werset i będziesz rozmyślał o miłości Jezusa do ciebie. Na przykład, zacznij mówić pod nosem Psalm 23 werset 1: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie”. Podczas gdy medytujesz na tym prostym wersetem, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że Pan jest (czas teraźniejszy) twoim pasterzem. Pasterz zaopatruje swoje owce, karmi je i chroni je. Ponieważ Jezus jest twoim pasterzem, nie zabraknie ci niczego. Ani mądrości ani kierunku ani zaopatrzenia – niczego.

Teraz, w tym krótkim czasie rozmyślania o Jezusie, wiara jest udzielona i twoje serce jest zachęcone rzeczywistością tego, że Jezus jest z tobą, nawet jeśli zmagasz się z różnymi wyzwaniami. Czy jesteś gospodynią domową, sprzedawcą lub biznesmenem, twoja dusza będzie odżywiona i wzmocniona, gdy będziesz myśleć o Jezusie. W rzeczywistości, będzie On dawał ci powodzenie, podczas gdy ty nawet nie będziesz sobie zdawał z tego sprawy! Będzie On kierował twoimi krokami i powodował, że wszystkie drzwi będą dla ciebie w nadprzyrodzony sposób szeroko otwarte. Kiedy będziesz rozmyślać o Jezusie, zawsze będzie ci się powodziło.

Joseph Prince

Przemiana i zwycięstwo przez oglądanie Jezusa

2 Kor. 3:18
My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.

Największy cud jakiego Piotr doświadczył, miał miejsce, gdy pewnej nocy na słowa Jezusa, wyszedł z łodzi podczas burzy. Tej nocy wiatr był gwałtowny, a fale wzburzone. Ale tak długo jak Piotr patrzył na Jezusa, robił to, co niemożliwe – szedł po wodzie.

Jezus chodził po wodzie i kiedy Piotr ujrzał Jezusa, stał się jak Jezus i robił coś ponadnaturalnego. Boże Słowo mówi: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem”.

Umiłowany, kiedy skupisz się na Jezusie, zostaniesz przemieniony na Jego obraz z chwały w chwałę. Będziesz przemieniony przez oglądanie, a nie przez własne wysiłki. Gdy zobaczysz, że Jezus jest ponad burze w twoim życiu, wzniesiesz się ponad nie bez wysiłku.

Więc zamiast patrzyć na to, jak ciężkie są twoje okoliczności i wyzwania, odwróć się od nich i patrz na Jezusa. Chociaż to może brzmieć niepraktycznie, jest to najpotężniejsza rzecz jaką możesz zrobić, a Jezus spowoduje, że będziesz panował nad każdą burzą w twoim życiu.

Joseph Prince

Zacznij swój dzień z Jezusem

Psalm 92:2-3 (BW)
Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę twoją, a w nocy wierność twoją.

Chcę cię zachęcić do zaczynania dnia z Jezusem. Doświadczaj Jego obecności, poznawaj Go, powierzaj swoje plany i zaufaj Mu, aby dostąpić Jego niezasłużonej przychylności, mądrości i siły w ciągu dnia.

Pamiętaj, aby być jak biblijny Józef. Bóg był z nim i był on człowiekiem sukcesu. Twoje powodzenie nie przyjdzie w wyniku tego, że rano obejrzysz wiadomości i będziesz poinformowany o najnowszym wirusie lub katastrofie. Twoje powodzenie przyjdzie jako rezultat tego, że jesteś nastawiony na obecność Jezusa w twoim życiu!

Zdałem sobie sprawę, że również ostatnie myśli przed pójściem spać są bardzo ważne. Próbowałem tego wcześniej i ty też możesz spróbować: Idź do łóżka myśląc o Jezusie, dziękując Mu za dzisiejszy dzień. Zazwyczaj gdy wstaję następnego dnia, czuję się odmłodzony, energiczny i odświeżony, nawet jeśli nie spałem zbyt długo.

Umiłowany, spędź swój dzień w obecności Jezusa. Zacznij dzień z Nim, ciesz się Nim podczas dnia i zakończ dzień myśląc o Nim!

Joseph Prince

Trwaj w Bożej łasce

Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca.
- Dz.Ap. 2:46 (BW)

Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot.
- Jan. 6:33 (BW)

Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.
- Jan. 6:35 (BW)

[...] póki będą trwać dni twoje, słynąć będzie moc twoja.
- 5 Moj. 33:25 (BG)

Dziękuję Bogu za Wieczerzę Pańską, ponieważ za każdym razem, gdy w niej uczestniczysz, przyjmujesz i przejawiasz coraz więcej życia i siły Jezusa.

Umiłowany, uczestnicz w Wieczerzy Pańskiej, aż będziesz całkowicie uzdrowiony. Podczas gdy będziesz to robił, dziękuj Bogu za to, że już jesteś uzdrowiony ranami Jezusa. Kiedy pijesz z kielicha, ujrzyj jak Jezus już zabrał każdy twój grzech i wybawił cię z choroby. Ujrzyj, że praca jest skończona i odpocznij, wiedząc, że siedzisz wraz z Chrystusem.

Pamiętaj, że w tym wszystkim chodzi o to, co nasz Pan Jezus zrobił. To wszystko jest Jego łaska, Jego niezasłużona i bezpodstawna przychylność dla ciebie. Podczas uczestniczenia w Wieczerzy, patrz na Jezusa, chleb żywota, który działa w tobie, czyniąc cię coraz silniejszym każdego dnia!

Joseph Prince

Ku stokrotnemu owocowi

I mówił: Z królestwem Bożym jest tak, jak gdyby człowiek wrzucił ziarno w ziemię. Czy śpi, czy wstaje, we dnie i w nocy, ziarno wschodzi i rośnie, a on nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.
- Mar. 4:26-28 (UBG)

A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny.
- Mar. 4:8 (BW)

Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Tak jak ziarno potrzebuje czasu, aby wykiełkować i wzrosnąć, tak też może minąć trochę czasu, zanim twoje uzdrowienie zamanifestuje się w pełni. I tak jak rolnik może zobaczyć trzydziestokrotny lub sześćdziesięciokrotny plon, zanim zobaczy stokrotny, tak też może minąć trochę czasu, zanim doświadczysz stu procentowego uzdrowienia.

Mój przyjacielu, nie mów: „Dlaczego moje uzdrowienie trwa tyle czasu?” i nie poddawaj się. Podążaj dalej ku stokrotnemu owocowi. Jeśli poprawi ci się w trzydziestu procentach, wierz Bogu o sześćdziesiąt procent, a potem o sto.

Nie trać czasu na zastanawianie się kiedy lub jak nastąpi twoje pełne uzdrowienie. Bądź jak rolnik – idź spać! Odpocznij i zostaw „kiedy” i „jak” Bogu. Umiłowany, Bóg da ci siłę i pomoże wytrwać. Twój stokrotny plon jest w drodze!

Joseph Prince

Siedź wraz z Chrystusem

Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje.
- Mat. 22:44 (BW)

Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
- 1 Kor. 15:25-26 (BW)

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie.
- Efez. 2:6 (BW)

W niektórych starożytnych bitwach przegrani byli umieszczani jeden po drugim pod stopami zwycięskiego króla. Podobnie w Bożym Królestwie Jezus pokonał wszystkich swoich wrogów na krzyżu, a teraz Bóg kładzie każdego z nich pod Jego stopami, z czego ostatnia będzie śmierć.

Biblia mówi, że siedzimy wraz z Chrystusem – siedzenie jest pozycją odpoczynku. A gdy odpoczywasz z Chrystusem, Bóg położy każdego z twoich wrogów – każdy objaw, każdą chorobę – pod twoimi stopami!

Wielu z nas chciałoby, aby nasze choroby były pod naszym stopami, zanim odpoczniemy. Ale Bóg chce, abyśmy najpierw odpoczęli, a wtedy On położy każdą chorobę pod naszymi stopami!

Joseph Prince